Historia parafii - zarys historii Parafii od XIIIw. do dnia dzisiejszego

Patron - św. Mikołaj z Miry

Duchowieństwo - księża posługujący w Parafii

Biuro parafialne - godziny otwarcia

Informacje - pozostałe informacje o Parafii

Biblioteka parafialna