CHRZEST

 • zgłaszają się oboje rodzice dziecka dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu;

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w I i III sobotę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 18.00

Do biura parafialnego należy dostarczyć:

 • dowody osobiste
 • akt urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane personalne rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary

I SPOWIEDŹ I  KOMUNIA ŚWIĘTA

 • świadectwo chrztu dziecka
 • wiara dziecka i potwierdzenie wszystkich wymagań przez osobę przygotowującą do przyjęcia tych sakramentów

BIERZMOWANIE

 • świadectwo chrztu
 • świadectwo religii z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
 • wiara i potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań wydane przez osobę przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu
 • pisemna prośba kandydata o przyjęcie tego sakramentu skierowana do Księdza Biskupa

MAŁŻEŃSTWO

 • narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, przynosząc następujące dokumenty:
 • świadectwo chrztu z datą do 3 miesięcy wstecz w stosunku do dnia zgłoszenia się do biura parafialnego
 • dowody osobiste
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo religii
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu przed śmiercią Sakramentu Chorych i Wiatyku (Komunii św.) - w szpitalu wystawia kapelan szpitala